• Laatst mogelijke cut-off gecombineerd met leveringen in de vroege ochtend overal in Europa

  • Laatst mogelijke cut-off gecombineerd met leveringen in de vroege ochtend overal in Europa.

  • Laatst mogelijke cut-off gecombineerd met leveringen in de vroege ochtend overal in Europa

Algemene Voorwaarden Speedlink

Algemene voorwaarden

Algemene vervoersvoorwaarden Algemene Vervoersvoorwaarden 2002 (AVC).
Algemene betalingsvoorwaarden Algemene betalingsvoorwaarden Transport & Logistiek Nederland.
CMR-voorwaarden Verdrag van Genève betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR).
Fenex-voorwaarden Nederlandse Expeditievoorwaarden

Douane

Meer informatie over het doen van aangiften ten uitvoer en wederuitvoer, inclusief directe en indirecte vertegenwoordiging.

TARIC-G-databank Een meertalige databank met alle maatregelen met betrekking tot tarief-, handels- en landbouwwetgeving. Het geeft marktdeelnemers een duidelijk beeld van wat ze moeten doen bij het importeren of exporteren van goederen. Het helpt bij het beantwoorden van vragen als “Waar kan ik mijn goederen classificeren?” of “Wat is de wetgeving die van toepassing is op invoer?

Incoterms De Incoterms®-regels zijn een internationaal erkende standaard en worden wereldwijd gebruikt in internationale en binnenlandse contracten voor de verkoop van goederen.

DG en goederen voor tweeërlei gebruik Gevaarlijke goederen en bepaalde goederen voor tweeërlei gebruik moeten worden vervoerd in overeenstemming met alle toepasselijke voorschriften voor weg- en luchtvervoer. De verzender dient vooraf de juiste documenten aan Speedlink te overhandigen. DG- of dual-use goederen kunnen alleen vervoerd worden na voorafgaande acceptatie van Speedlink. Verborgen DG / Dual Use-goederen zijn ten strengste verboden. De verzender blijft volledig verantwoordelijk voor alle gevolgen en verbindt zich ertoe Speedlink alle kosten, vergoedingen en uitgaven te vergoeden die door Speedlink zijn gemaakt als gevolg van de schending door de verzender van lokale, staats- of federale wet- of regelgeving of van de aanschaf van verboden items voor verzending.
DG Toeslagen DG Toeslagen worden op verzoek verstrekt.

Voor sommige afgelegen gebieden geldt een toeslag. Als u een specifiek verzoek heeft, neem dan contact op met de Speedlink-operaties via ops@speedlink.aero